Էլեկտրական հոսանք


Էլեկտրական լիցքերը կարող են տեղաշարժվել, հաղորդվել, առաջացնելովէլեկտրական հոսանք: Ըստ իրենց լիցք հաղորդելու հատկության, նյութերը բաժանվում են հաղորդիչների և մեկուսիչների:
Էլեկտրականության հաղորդիչներ են.մետաղները, գրաֆիտը, մարդու և կենդանիների մարմինները, խոնավ հողը և այլն։
Ոչ հաղորդիչներ կամ մեկուսիչներ են. ապակին, չոր փայտը, ռետինը, մարմարը և այլն։
Հաղորդիչներով լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումը, որի արդյունքում տեղի է ունենում լիցքի տեղափոխություն, կոչվում է էլեկտրական հոսանք:
Էլեկտրական հոսանքի շնորհիվ են լուսավորվում քաղաքներն ու գյուղերը, ջեռուցվում բնակարանները: Էլեկտրական հոսանքով են աշխատում բազմաթիվ կենցաղային սարքեր:
Էլեկտրական հոսանքի առաջացման համար անհրաժեշտ են հոսանքի աղբյուրներ և հաղորդալարեր, որոնց միջոցով էլեկտրական հոսանքն էլեկտրակայաններից մեր բնակարաններ կհասնի:
Որոշ կենցաղային սարքերի, օրինակ` ձեռքի լուսարձակի, հեռակառավարման վահանակի, հաշվիչի աշխատանքի համար օգտագործում են  գալվանական տարրեր, ավտոմեքենաներում` կուտակիչներ:
Էլեկտրակայանները, գալվանական տարրերը, կուտակիչները կոչվում են հոսանքի աղբյուրներ:Էլեկտրական սարքը աշխատեցնելու համար այն հաղորդալարերով միացնում են հոսանքի աղբյուրին՝ կազմելով էլեկտրական շղթա: 

9-րդ դաս 1.-սեպտեմբեր 2019 Կրկնողություն


Ֆիզիկական  մարմին  և  նյութ:
Ֆիզիկական մարմինները ունեն ծավալ — m, զանգված — V, բոլոր մարմնները կազմված է նյութերից:

Ի՞նչ է նյութը: Նյութի սահմանում: նյութը դա վորոշակի ծավալ զբաղեցնուղ միմիանց հետ փոխազդող մասնիկների համախումբ է (փոքրագույն մասնիկները կարող են լինել ատոմ, մոլեկուլ, խոծ) Իրեն բնորոշ բաղադրոթյամ կառուցվացքով և հատկություններով օշտված:

պարզ և բարդ նյութերի օրինակներ: Ներկայումս հայտնի է մոտավորապես 30000000 նյութ: նյոթերը ըստ բաղադրության բաժանժանվում են երկու խմբի պարզ և բարդ նյութերի: պարզ նյութերը կազմված են միատեսակ քիմյական տարի ատոմներից, պարզ նյութերը մոտավորապես 400 հատ են: կան տարեր որոնք արաջացնում են մի քանի պարզ տարեր

Անօրգանական և  օրգանական  նյութերի  օրինակներ:Մաքուր նյութեր,խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ):Նյութի բաղադրությունը՝մոլեկուլ,ատոմ , իոն (կառուցվածքը,բաղադրությունը):Նյութի  հատկությունները՝ ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական:

Տնային առաջադրանք:
Ինչ նյութերից են պատրաստում հետեվյալ ֆիզիկական մարմինները: ամանեղեն, զարդեր, առցան, խողովակ և այլն: