Հայոց Լեզու: 14.10.2019


 • Նախորդ դասի առաջադրանքի վերլուծություն։
 • Թվական անուն։ ԹՎականի տեսակները, ուղղագրությունը։
 • Քանակական և դասական թվականներ։ Քանակական թվականների տեսակները՝ բուն քանակական, բաշխական և կոտորակային։

Առաջադրանք

1-ին, 18, 356, V, 24239, IV թվականները գրիր բառերով։

Առաջին, տասնութ, երեք հարյուր հիսունվեց, հինգերորդ, քսանչորս հազար երկու հարյուր երեսունինը, չորրորդ:

 • Տրված նախադասությունների մեջ գտիր թվականները։

Քառորդ դար առաջ այստեղ հողածածկ տանիք չուներ միայն եկեղեցին։

Ուսուցչուհին հրահանգեց, որ երկրորդ շարքը պիտի վազի մինչև աղբյուրը։

Անձրևի տաասներորդ օրը գետի ջուրն այնքան վարար էր, որ կարող էր սայլերը քշել տանել։

Երկու մեծ բանաստեղծի հանդիպումը բավականին ուշ տեղի ունեցավ։

Թերևս Չարենցի առաջին շրջանի բանաստեղծություններում հնարավոր լինի գտնել Իսահակյանի ազդեցությունը։

Երևաց երկրորդ շունը, երրորդը, շների հետևից էլ՝ Պանինը։

Բոբ շունը գելխեղդ էր՝ տասնչորս տարեկան։

 • դար- եզակի, հայցական, հասարակ, ի արտ
 • եկեղեցի- եզակի, հասարակ, ուղղակական, ու արտ
 • տանիք- եզակի, հասարակ, ի արտ
 • ուսուցչուհի- հասարակ, ուղղական, եզակի, ու արտ
 • շարք- հասարակ, ուղղական, եզակի, ի արտ
 • աղբյուր- հասարակ, հայցական, եզակի, ի արտ
 • անձրև- հասարակ, սեռական, եզակի, ի արտ
 • օր- հասարակ, հայցական, եզակի, վա արտ
 • գետ- հասարակ, սեռական, եզակի, ի արտ
 • ջուր- հասարակ, ուղղական, եզակի, ի արտ
 • սայլեր- հասարակ, հայցական, հոգնակի, ի արտ
 • բանաստեղծ— հասարակ, սեռական, եզակի, ի արտ
 • հանդիպում- հասարակ, ուղղական, եզակի, ի արտ
 • Չարենց- հատուկ, սեռական, ի արտ
 • շրջան- հասարակ, սեռական, եզակի, ի արտ
 • բանաստեղծություններ- հասարակ, ներգոյական, հոգնակի, ի արտ
 • Իսահակյան- հատուկ, սեռական, ի արտաքին
 • ազդեցությունը- հասարակ, հայցական, եզակի, ի արտ
 • շուն- հասարակ, ուղղական, եզակի, ա ներքին
 • շների- հասարակ, սեռական, հոգնակի, ի արտ
 • Պանին- հատուկ, ուղղական, ի արտ
 • Բոբ- հատուկ, ուղղական, ի արտ
 • շուն- հասարակ, ուղղական, եզակի, ա ներքին
 • տարեկան- հասարակ, հայցական, եզակի, ի արտ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s